Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Xử lý nước thải ngành dệt may


        Công ty Cổ Phần CompositeVà Công nghệ Ánh Dương xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết  xử lý nước thải dệt may, nhuộm và phương pháp xử lý nước thải mới nhất của ngành này  trong thời gian hiện nay.
Hiện nay ngành công nghiệp dệt may, nhuộm  có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng, đa màu sắc, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao và đa dạng của thị trường. Ngành dệt may cũng là nơi thu hút nhiều lao động, thúc đẩy tăng trưởng nhanh kim ngạch xuất khẩu cho đất nước. 
Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường do nước thải ngành dệt may là một  vấn đề cấp thiết cần có giải pháp xử lý.

            Nước thải dệt may, nhuộm sẽ được xử lý bằng hệ thống xử 
 nước thải do công ty Composite Ánh Dương sản xuất. 


Nước thải dệt may, nhuộm đã được các nhà khoa học ở Việt Nam và trên thế giới nghiên cứu với các phương pháp xử lý bằng ôzôn, ôzôn kết hợp sinh học, công nghệ màng, điện hóa. Song các phương pháp này đều có những mặt hạn chế. Do đó, thời gian qua Viện Công nghệ Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải dệt may, nhuộm sử dụng than cácbon hóa  cho hiệu quả xử lý rất cao.
Công nghệ xử lý nướcthải dệt nhuộm sử dụng than cácbon hóa được Viện Công nghệ Môi trường thực nghiệm xử lý nước thải tại Khu công nghiệp dệt may Phố Nối - Hưng Yên. Kết quả thực nghiệm cho thấy, ở cùng các điều kiện, mô hình sử dụng than cácbon hóa cho hiệu suất xử lý COD, BOD và TOC cao hơn từ 1,5 – 2,7 lần so với mô hình không sử dụng.


Bồn composite xử lý nước thải công nghiệp do Công ty
 Composite Ánh Dương  sản xuất và lắp đặt tại công trình.

Trong môi trường xử lý vi sinh có than làm giá thể dính bám, hiệu quả xử lý BOD (lấy qua giá trị trung bình) tỏ ra có ưu thế hơn hẳn 1,5 lần (53% so với 35%) khi không có than, thể hiện qua ưu thế của than trong xử lý COD tỏ ra càng vượt trội so với không xử lý than (gần 2,7 lần). Đặc biệt, với hàm lượng ô nhiễm giao động lớn ở đầu vào trong bình có than nhưng hàm lượng COD ở đầu ra thấp và khá ổn định.

Bồn composite xử lý nước thải Ánh Dương chuẩn bị được xuất xưởng
Nếu so sánh trên khía cạnh xử lý chất hữu cơ cácbon thì hiệu quả cao nhất thể hiện ở chỉ tiêu TOC tới 73% ở bình có than, gấp hơn 2 lần so với bình không than 36%. Cũng tương tự như COD, hàm lượng ô nhiễm tại đầu ra của bình phản ứng có than là thấp và khá ổn định. 
Qua đó cho thấy, mặc dù nước thải của Công ty dệt may Phố Nối có những đặc trưng riêng, nhưng việc sử dụng than cácbon hóa làm giá thể trong quá trình xử lý vi sinh đã làm tăng đáng kể hiệu suất xử lý các yếu tố gây ô nhiễm như BOD, COD và TOC.
Viện Công nghệ Môi trường cũng đã tiến hành ứng dụng sản phẩm để xử lý nước thải tại 2 cơ sở dệt nhuộm của Việt Nam, thực tế là hiệu quả xử lý COD từ 1,28 – 2,7 lần, BOD 1,5 lần, TOC gấp hơn 2 lần so với thiết bị đối chứng không sử dụng than cácbon hóa.

                                                                                     
                                                                                                      Theo Hiếu Nghĩa